Całościowe zaburzenia rozwojowe

Czym są całościowe zaburzenia rozwojowe?

Całościowe zaburzenia rozwojowe rozpoczynają się objawiać w okresie wczesnego dzieciństwa. Dotyczą zakresu kompetencji społecznych, opóźnionego rozwoju mowy oraz rozwoju motorycznego. Mówiąc prostym językiem, dzieci dotknięte całościowym zaburzeniem rozwojowym często mają trudności w kontaktach z innymi osobami, z ogólną komunikacją, przejawiają także nietypowe zachowania oraz obniżoną sprawność fizyczną. Do całościowych zaburzeń rozwojowych należą m.in. autyzm dziecięcy i atypowy, zespół Hellera oraz zespół Retta, a także dziecięce zaburzenie zintegrowane. Najczęściej występującym zaburzeniem jest autyzm.

Nieprawidłowości w rozwoju dotyczą wszystkich aspektów społecznych, jednak mają różny stopień zaawansowania w zależności od indywidualnego przypadku.

Objawy:

  • niskie umiejętności społeczne (wycofanie z relacji społecznych)
  • słabe zdolności komunikacyjne, emocjonalne, integracyjne
  • zaburzenia werbalne (opóźniony rozwój mowy lub jego brak, nie rekompensowane poprzez mimikę lub gesty- wyraźna niechęć do komunikacji)
  • tendencja do przywiązywania się do rutynowych działań, powtarzalności zachowania, dźwięków, mimiki lub gestów
  • unikanie kontaktu wzrokowego z drugą osobą, nawet w bezpośredniej rozmowie
    duże przywiązanie do stereotypowego zachowania i zainteresowań

Objawy mogą być różne w zależności od indywidualnego przypadku, niektóre dzieci będą przejawiały tylko część z nich. Iloraz inteligencji u dzieci z CZR jest zwykle na podobnym poziomie jak u rówieśników lub niższy. Zdarza się, że dzieci z całościowym zaburzeniem rozwojowym przejawiają różnorodne wybiórcze talenty, np. do rysowania czy też liczenia.

Jakie są przyczyny występowania całościowego zaburzenia rozwojowego?

Niestety nie jest znana konkretna przyczyna rozwoju tych zaburzeń. Prawdopodobnie do zmian dochodzi na etapie płodowym dziecka. Większość zaburzeń dotyka częściej chłopców niż dziewczynek- wyjątkiem jest zespół Retta, który dotyczy prawie wyłącznie płci żeńskiej. Naukowcy są zgodni co do tego, że sposób wychowania dziecka przez rodziców nie ma wpływu na rozwój zaburzeń. Niestety, nie można też przez to zapobiec rozwojowi danych zaburzeń z uwagi na nieznajomość ich przyczyny występowania.

W jaki sposób diagnozowane są całościowe zaburzenia rozwojowe?

Całościowe zaburzenia rozwojowe są diagnozowane na podstawie szczegółowego wywiadu przeprowadzonego zarówno z dzieckiem (dostosowanego do jego zdolności komunikacyjnych) jak i z rodzicami dziecka, a także na podstawie obserwacji zachowania. Często ten rodzaj zaburzeń jest diagnozowany w okolicach 3 roku życia dziecka, gdy zauważalne są deficyty społeczne w interakcjach z innymi.

Terapia całościowych zaburzeń rozwojowych

Nie jest możliwe „wyleczenie” dziecka z zaburzeń rozwojowych. Terapia dziecka z CZR polega na zmaksymalizowaniu jego zdolności społecznych na tyle, na ile to możliwe, by mogło sprawnie funkcjonować wśród innych ludzi.

Terapia opiera się na kompleksowym podejściu do danego zaburzenia. Często dzieci korzystają z Treningu Umiejętności Społecznych, który pomaga im się dostosować do wszelkich podstawowych oczekiwań społecznych. Dla rodziców istotna będzie psychoedukacja, by np. zdjąć z nich poczucie winy z powodu występowania zaburzeń u ich dziecka.

Warto od początku dbać o zdrowie psychiczne dziecka dotkniętego całościowym zaburzeniem rozwojowym, gdyż w ten sposób można zapobiec rozwojowi dodatkowych problemów, które często są skorelowane z zaburzeniami rozwojowymi. Depresja, zaburzania lękowe mogą być następstwem nieprawidłowego zadbania o komfort psychiczny dziecka (np. z powodu jego poczucia niedostosowania się do reszty społeczeństwa). Psycholog, a także psychoterapeuta mogą pomóc dziecku w adaptacji np. w nowej szkole, a także w akceptacji swojej odmienności od innych dzieci. Istotne jest także wsparcie dla rodziców opiekujących się dzieckiem dotkniętym zaburzeniami rozwojowymi.

Wsparcie psychologiczne oraz psycholog dziecięcy w Warszawie

Jeśli poszukujesz dobrego psychologa dziecięcego w Warszawie, zapraszamy do naszych ośrodków, które znajdują się w dogodnych punktach komunikacyjnych stolicy. Centra Psychocare znajdują się w kilku miejscach w Warszawie: Ursynów, Gocław, Konstancin- Jeziorna oraz dwa punkty w samym centrum Warszawy. Jeden z naszych oddziałów znajduje się także w Szczecinie.

Zapewniamy wsparcie psychologiczne zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci. W naszych centrach w Warszawie oraz Szczecinie oferujemy kompleksową opiekę psychologiczną, psychoterapeutyczną oraz logopedyczną. Zapraszamy do kontaktu!

Zaburzenia rozwojowe

Umów się do specjalisty:

+48 736 00 90 90 Zapisz się online