Psychoterapia systemowa jest formą terapii, która szczególnie często stosowana jest w przypadku pomocy terapeutycznej dla rodzin, małżeństw i par. Założenia psychoterapii systemowej opierają się na traktowaniu człowieka jako jednostki, która jest zależna od działania całego systemu, w którym się znajduje. Zakłada ona, że zarówno środowisko wpływa na jednostkę, jak i jednostka wpływa na całe środowisko. Psychoterapia systemowa nie przyjmuje zatem traktowania osoby poza jej systemem, gdyż wtedy obraz osoby, jej sytuacji nie będzie kompletny. Nie można zatem rozdzielać i wyodrębniać osoby bez osadzenia jej funkcjonowania w szerszym kontekście, jaki jest chociażby najmniejsza „forma” systemu, czyli relacja z partnerem.

Kiedy warto skorzystać z psychoterapii systemowej?

Psychoterapia systemowa polega na podjęciu próby uzdrowienia całego systemu, a nie tylko jednej z osób w nim funkcjonującym. Zatem szczególnie przydatna może być w przypadku wszelkich konfliktów w rodzinie, a także występowania problemów wychowawczych z dziećmi. Dzieci często są odbiciem tego, co dzieje się w domu, swoim zachowaniem manifestują to, co skrzętnie skrywane w zaciszu domowym. Nie potrafią w inny sposób poprosić o uwagę i zainteresowanie się tym, co dzieje się w relacjach w domu.
Psychoterapeuta, zajmując się tylko dzieckiem, podejmowałby się tylko „zaleczaniu objawów”, nie odnajdując prawdziwego problemu. Jeśli cała rodzina jest chętna do wzięcia udziału w psychoterapii, szanse na jej pozytywne efekty zdecydowanie wzrastają.

Rodzina jako system powinna mieć jasne i zrozumiałe zasady oraz granice, które respektują wszyscy jej członkowie. Każda rodzina tworzy własne, indywidulne schematy, jednakże można zauważyć pewne zależności, z których później wynikają problemy. W „idealnym” układzie, granice między członkami rodziny są widoczne, jednak nadal elastyczne. W zaburzonym systemie mogą być dwa ogólne problemy. Pierwszym z nich jest sytuacja, gdy granice są rozmyte, nieklarowne zarówno dla poszczególnych osób funkcjonujących w systemie. Drugą opcją jest sytuacja, gdy granice są zbyt sztywne, tak bardzo, że nie są zdolne do adaptacji w nowych warunkach. Psychoterapia systemowa ma za zadanie naprawić zbyt „twarde” zasady oraz nieustępliwość bez względu na wszelkie okoliczności. Jest to ważne boone niebezpieczne dla systemu rodzinnego. Pomoże także podbudować granice, które są zbyt płynne i niewidoczne.

Jak wygląda psychoterapia systemowa?

Z założenia psychoterapia systemowa jest krótkoterminową formą pomocy, trwającą od pół roku do dwóch lat. Spotkania z psychoterapeutą odbywają się co 2-3 tygodnie, by rodzina miała szansę wdrożyć potrzebne zmiany między sesjami do codziennego funkcjonowania.

Na spotkaniach omawiane są nie tylko problemy rodzinne, ale także np. sytuacje ze środowiska szkolnego oraz pracy. Dzięki temu każdy z uczestników, uczą się komunikować oraz empatycznie słuchać drugiej strony. Psychoterapeuta jest w stanie moderować ich funkcjami, stopniowo zmieniając zaburzone funkcjonowanie na zdrowsze i bardziej przejrzyste.

Dla kogo będzie korzystna psychoterapia systemowa?

Z pewnością na tym rodzaju psychoterapii skorzystają osoby, które borykają się z problemami w związku, nie potrafią we właściwy sposób wyrażać swoich potrzeb w związku, a także chcą lepiej komunikować się ze swoim partnerem oraz dziećmi. Psychoterapia systemowa dąży do zmiany w systemie, która poprawi jego ogólne funkcjonowanie. Oczywiście, nie ignoruje indywidualnych problemów (np. zaburzenia depresyjne, lękowe, uzależnienia jednego z członków rodziny), jednak najważniejszym celem jest korzyść dla całej rodziny z poprawy relacji. Psychoterapia systemowa będzie pomocna w sytuacji wszelkich zmian w obrębie rodziny, z którymi rodzina ma trudność sobie poradzić. Psychoterapia systemowa Warszawa

Jeśli czujesz, że Twoja rodzina wiele zyskałaby dzięki takiej formy pomocy, zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych ośrodków. Nasze placówki umieszczone są w kilku punktach na mapie Warszawy. Psychoterapia systemowa jest dostępna w naszych centrach. Pierwszym etapem jest zgłoszenie się na wstępne spotkanie w celu ustalenia dalszych kroków oraz opracowania planu psychoterapii, który będzie odpowiadać danym problemom rodzinnym. Psychoterapia systemowa ma wysoką skuteczność w pomocy zarówno w problemach par, małżeństwa jak i rodzinnych. Zapraszamy do kontaktu!

Masz pytania lub potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Polityka prywatności i Warunki korzystania z serwisu.