Współżycie seksualne dwóch osób jest dobre i piękne, jeśli odbywa się za zgodą i z pełną akceptacją tych osób. Wszelkie formy nacisku, wymuszeń, szantażu czy przekraczania granic, ma którą jedna ze stron nie wyraża zgody jest nadużyciem seksualnym. Nadużycie seksualne jest to jakakolwiek faktyczna lub zagrażająca aktywność seksualna przeprowadzona przy użyciu siły lub w warunkach nierówności lub przymusu. Pojęciem zbliżonym jest wykorzystywanie seksualne, obejmuje ono w swoim zakresie wykorzystanie lub usiłowanie wykorzystania trudnego położenia innej osoby, swojej dominującej pozycji lub zaufania w celach seksualnych. Wszelkie formy przymusu w sferze seksualnej są nadużyciem seksualnym. Bardzo ważne, by w odpowiednim czasie osoby, te otrzymały pomoc dla ofiar nadużyć seksualnych.

Do nadużyć seksualnych zaliczamy:

Tego typu zachowania mogą być tylko jednorazowymi wydarzeniami, mogą być działaniem ciągłym i trwającym wiele miesięcy a nawet lat. Często zdarza się, że są to działania połączone, gdyż oprawcy wydaje się, że ofiara godzi się na jego zachowania. 

Nie należy mylić wykorzystywania seksualnego z wyrażaniem własnej seksualności. Wykorzystywanie seksualne jest niepożądanym zachowaniem lub działaniem, które wykorzystuje zastraszanie, przymuszanie lub przemoc do uzyskania władzy nad drugą osobą lub odmówienia jej prawa do dokonania wyboru. W sytuacji zagrożenia nadużyciem seksualnym, należy otwarcie wyrażać sprzeciw. Czasami jest to bardzo trudne, gdyż ofiara znajduje się pod dużym wpływem sprawcy przemocy seksualnej

Doświadczasz trudności i potrzebujesz wsparcia? Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów.
Zapisz się online

Przemoc wymierzona w ludzi, a szczególnie przemoc o charakterze seksualnym, jest jednym z najbardziej tragicznych i traumatycznych wydarzeń, których ludzie mogą doświadczyć. Jest to przemoc, która zostawia bardzo głębokie ślady fizyczne, emocjonalne i psychiczne. Dodatkowy ból potęguje też fakt, że bardzo często sprawcami nadużyć seksualnych są osoby znane i obdarzone zaufaniem. Bardzo trudno po takich przeżyciach odbudować zaufanie do ludzi. 

Bardzo ważne jest, by po usłyszeniu o nadużyciu seksualnym wesprzeć osobę, która takiego przemocy doświadczyła. W takiej sytuacji należy udzielić wszelkiego wsparcia, którego w danej chwili będzie potrzebowała. Odpowiednio wczesna reakcja na potrzeby osoby, która doświadczyła agresji seksualnej może zminimalizować doznane krzywdy. Ważne jest również kontynuowanie wsparcia dla osoby przechodzącej przez proces uzdrawiania.

Sposoby na wsparcie osoby, która doświadczyła nadużycia seksualnego:

W placówkach Psycho Care pracują doświadczeni psychoterapeuci, którzy prowadzą pomoc dla ofiar nadużyć seksualnych. Zachęcamy do umówienia wizyty online poprzez stronę www lub mailowo bądź telefonicznie.

www.1800respect.org.au/languages/polish-what-is-1800respect/polish-how-do-i-support-someone-who-has-been-sexually-assaulted (z dn. 30.01.2023)

Umów się do specjalisty:

+48 736 00 90 90
Zapisz się online

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Masz pytania lub potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Polityka prywatności i Warunki korzystania z serwisu.