Jakie są rodzaje psychoterapii?

Rodzaje psychoterapii w gabinecie. W końcu zapadła decyzja: tak, potrzebuję psychoterapeuty, chcę poszukać pomocy, zmienić coś w swoim życiu. I co dalej? Zaczynają się poszukiwania odpowiedniego specjalisty. I tu mogą pojawiać się problemy. Określenia, którymi posługują się psychoterapeuci, dla wielu osób są zwykle niezrozumiałe. Mimo opisu metod pracy, nadal nie wiadomo, czego się spodziewać. Dlatego przygotowaliśmy zestawienie najpopularniejszych rodzajów psychoterapii, z krótkim wyjaśnieniem, co oznaczają.

Rodzaje psychoterapii:

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Specjaliści z tej dziedziny koncentrują się przede wszystkim na tym, co najbardziej dostępne w przeżyciach klienta: jego myślach i przekonaniach. Pokazują w jaki sposób zmieniając swój sposób myślenia o sobie i o świecie, jesteśmy w stanie zmienić nasze postępowanie. Terapeuta poznawczo-behawioralny będzie wiedział, jak pomóc osobie w depresji albo zaburzeniami lękowymi (np. ataki paniki, fobie). Taką terapię najłatwiej porównać do procesu nauki nowych umiejętności, które pozwolą nam zmienić swoje nawyki i nieefektywne sposoby reagowania. Ten rodzaj terapii ma jasne założenia i strukturę. Oznacza to, że każda z sesji jest zaplanowana zgodnie z założeniami programu terapii. W odróżnieniu od terapii np. humanistycznej, w przypadku psychoterapii poznawczo-behawioralnej to terapeuta jest dyrektywną stroną.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest zwykle krótkoterminowa (trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy). Klient otrzymuje od terapeuty zadania do wykonania w czasie pomiędzy kolejnymi sesjami. Często też proszony jest o prowadzenie dziennika, w którym zapisuje swoje uczucia i myśli. Celem psychoterapii jest wyposażenie klienta w narzędzia, dzięki którym będzie potrafił pracować nad zmianą swojego sposobu myślenia. To w konsekwencji wpłynie na zmianę postrzegania swoich uczuć, a także zachowania. Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest polecana w przypadku leczenia wszelkich zaburzeń lękowych oraz depresyjnych. 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę poświęconą psychoterapii poznawczo behawioralnej

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna stara się dotrzeć jak najgłębiej, odkryć najbardziej skrywane i niedostępne nam na co dzień rejony naszej psychiki. W tego rodzaju terapii możemy się spodziewać dogłębnej analizy naszego życia, przeszłości, relacji z innymi ludźmi i samym sobą, tego wszystkiego co oczywiste i tego, co bardziej symboliczne (np. dostępne nam w snach). Korzenie tego nurtu psychoterapii wywodzą się z psychoanalizy, z założenia miał być prostszą i skróconą wersją freudowskiego podejścia. Psychoterapia psychodynamiczna pozwala pacjentowi na dokładne przeanalizowanie swoich relacji z innymi, odnajdując ich wzór w relacji z rodzicami. Psychoterapeuta i pacjent tworzą razem unikatowy związek, który stanowi najważniejszy punkt w psychoterapii. Pacjent odtwarza w bezpiecznych warunkach gabinetu swoje wzory zachowania na psychoterapeucie. Te wzorce zwykle mają swoje korzenie w pierwszej relacji, jaką kiedykolwiek stworzyliśmy- tej z rodzicami. Psychoterapeuta niejako „leczy” nasze błędne przekonania poprzez pokazywanie, jak prawidłowo powinna taka relacja wyglądać. 

Więcej na temat w artykule poświęconym psychoterapii psychodynamicznej.

Psychoterapia systemowa

Przede wszystkim koncentruje się na systemie rodzinnym. Człowiek nie istnieje w próżni, lecz w pewnej grupie społecznej. Dlatego jakiekolwiek zmiany wymagają nie tylko zrozumienia siebie, ale też zrozumienia dokładnie całego systemu, w którym funkcjonuje. W trakcie terapii analizuje się powiązania i zależności rodzinne, zwracając uwagę na to, jaką role pełnią poszczególni członkowie rodziny, jak ich zachowania wpływają na pozostałych. Poznając dany system rodzinny oraz jego wartości, psychoterapeuta może określić, jak dana zmiana wpłynie na działanie całego układu. Głównym założeniem psychoterapii systemowej jest pogląd, że każdy układ dąży do homeostazy, czyli utrzymania względnej stałości. Dzięki temu można założyć, że jeśli jedna osoba przejawia objawy wskazujące na występowanie jakiegoś problemu, leczeniu powinien zostać poddany cały układ (czyli rodzina lub para). Psychoterapia systemowa jest skuteczna m.in. jako psychoterapia dzieci czy też psychoterapia dla par. 

Więcej na temat psychoterapii systemowej we wpisie poświęconym psychoterapii systemowej.

Psychoterapia integracyjna

Psychoterapeuta integracyjny w swojej pracy wykorzystują szeroki wachlarz metod i technik pracy terapeutycznej. W zależności od klienta, jego oczekiwań i potrzeb, dobierają najlepsze metody pracy. Stosują zarówno elementy terapii poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej ale też np. mniej popularnej w Polsce psychoterapii egzystencjalnej, która koncentruje się nie tylko na poszukiwaniu rozwiązań bieżących trudności, których doświadcza klient. Ponadto Egzystencjalna psychoterapia zajmuje się wspieraniem klienta w odkrywaniu sensu życia, poszukiwania wolności czy radzeniu sobie z lękiem przed śmiercią. Psychoterapia integracyjna łączy te wszystkie modalności.

Tym, co istotne w psychoterapii integracyjnej, jest przede wszystkim stawianie na pierwszym miejscu relacji z pacjentem. To on jest ekspertem swojego życia i to od jego doświadczeń zależy, jaka forma pomocy będzie mu służyć. Psychoterapia integracyjna, poprzez swoją elastyczną formę i możliwość dostosowania pomocy do konkretnego problemu, cieszy się dużym powodzeniem oraz wysoką skutecznością. Psychoterapeuta integracyjny ma świadomość, w jaki sposób różne czynniki kształtują psychikę człowieka i dobiera odpowiednie narzędzia, które są zależne od sytuacji i historii pacjenta. Swoje wiedzę opiera na wielu dostępnych nurtach terapeutycznych. Kieruje się badaniami, które potwierdzają skuteczność danego sposobu pomocy w relacji z danym problemem.

Dobry psychoterapeuta integracyjny będzie potrafił obserwować, jak konkretna metoda wpływa na pacjenta i skutecznie ją modyfikować, w taki sposób, by przyniosła oczekiwane rezultaty. Psychoterapia integracyjna jest uniwersalną formą pomocy, którą stosuje się zarówno w pracy z dziećmi i młodzieżą, jak i dorosłymi. Jest skuteczna w przypadku leczenia wszelkich zaburzeń psychicznych (lękowych, depresyjnych), a także zaburzeń osobowości. 

Psychoterapia humanistyczna

Psychoterapia humanistyczna opiera się na założeniu, że człowiek jest z natury dobry i moralny. Wszelkie przejawy antyspołecznych i destrukcyjnego zachowania wynikają z doświadczeń życiowych i odchyleń od naturalnej istoty. Ten rodzaj psychoterapii powstał jako trzeci z najważniejszych nurtów. Pierwsze, behawioralne podejście dla wielu osób okazało się być zbyt sztywne, oparte jedynie na zachowaniu, bez uwzględniania aspektu głębi człowieka i jego psychiki. Natomiast drugie podejście, psychoanalityczne, często opierało się tylko na wymiarze poza świadomością człowieka (sny i fantazje). Najważniejszym punktem psychoterapii humanistycznej jest to, że człowiek sam jest najlepszym ekspertem swojego życia i to on jest liderem w relacji z psychoterapeutą.  Psychoterapia humanistyczna nie ma sztywnej formy, każde spotkanie jest prowadzone w sposób otwarty na wszelkie tematy, dając tym samym możliwość otworzenia się klienta przed terapeutą.

Psychoterapeuta towarzyszy w podróży ku zmianie i lepszemu doświadczaniu swojego życia. Subiektywna opinia klienta jest najważniejsza- to, w jaki sposób postrzega świat wskazuje kierunek, w jakim będzie zmierzać. Ten rodzaj psychoterapii pomaga w leczeniu zaburzeń nastroju, depresji, a także często służy jako droga do samorozwoju. 

Zapraszamy na pierwszą bezpłatną konsultację podczas, której pomożemy Ci dobrać najlepszy rodzaj psychoterapii dla Ciebie oraz poruszy jakie są rodzaje psychoterapii.

Umów się do specjalisty:

+48 736 00 90 90
Zapisz się online

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Masz pytania lub potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Polityka prywatności i Warunki korzystania z serwisu.