Operatorem Serwisu www.psychocare.pl i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest PsychoCare Sp.k. w Warszawie (00-359) przy ul. Mikołaja Kopernia 13/2, posiadająca numer NIP: 5252897854. Telefon: 736009090, email: kontakt@psychocare.pl

W PsychoCare przyjmowane są osoby, które wyrażają zgodę na kontakt z pracownikami ośrodka i respektują niniejszy regulamin.

• Psychoterapeuta kieruje się w swojej pracy Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W trosce o wysoką jakość świadczonych usług, psychoterapeuta poddaje swoją pracę także regularnym superwizjom.

• Z pomocy psychoterapeutycznej mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest obecność lub pisemna zgoda opiekuna prawnego. Osoby niepełnoletnie przyjmowane są po konsultacji psychoterapeuty z rodzicami. Pomoc psychologiczna osób niepełnoletnich odbywa się po uzyskaniu pisemnej zgody od rodzica/ opiekuna prawnego.

• W przypadku rozpoczęcia psychoterapii: psychoterapeutę i Pacjenta obowiązuje kontrakt terapeutyczny zawierany ustnie, którego zasady mogą nieznacznie modyfikować niniejszy regulamin.

• Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzają konsultacje (zwykle od 1 do 3 spotkań), które mają prowadzić do sformułowania problemu, celu i zasad pracy.

• Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, chyba, że prowadzący wspólnie z Pacjentem uzgodni, że potrzebna jest inna częstotliwość spotkań.

• Sesja trwa 50 minut. Jeżeli Pacjent spóźnia się na sesję, to nie zostaje ona przedłużona.

• Usługi są odpłatne zgodnie z cennikiem PsychoCare.

Pacjent zobowiązany jest uiścić opłatę za konsultację przed wizytą (stacjonarna i online). Opłata za wizytę musi zostać uregulowana przed jej rozpoczęciem. Zarówno płatności stacjonarne, jak i online są akceptowane.

Płatności online odbywają się za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mailowy z linkiem do płatności. Prosimy o sfinalizowanie wizyty przed jej rozpoczęciem.

•  Wizytę można odwołać poprzez wysłanie odpowiedzi „1” na otrzymany sms, który wysyłany jest 72h przed planowaną wizytą.

•  Odwołanie lub przełożenie wizyty możliwe jest poprzez bezpośredni kontakt z terapeutą, kontakt mailowy, kontakt SMS lub połączenie telefoniczne pod numerem: 736 00 90 90

•  W przypadku odwołania wizyty mniej niż 24 godziny przed planowanym terminem, nie przysługuje zwrot opłaty za wizytę. Dotyczy to pierwszych trzech spotkań.

•  W przypadku trzech lub więcej odbytych wizyt oraz posiadania podpisanego kontraktu, odwołanie wymaga zgłoszenia minimum 72 godziny przed planowanym terminem.

• Psychoterapeuta może odmówić świadczenia usług osobom, które zgłaszają żądania niemożliwe do zrealizowania lub szkodliwe dla siebie i/lub otoczenia. Dotyczy to również sytuacji, kiedy psychoterapeuta uznaje, że nie może rzetelnie świadczyć usług na rzecz danego Pacjenta (powody mogą mieć charakter osobisty lub zawodowy) psychoterapeuta kieruje wówczas pacjenta do innego specjalisty lub na bezpłatną konsultację 20 min na terenie ośrodka

• Psychoterapeuta może odmówić świadczenia usługi osobie, która naraża jego dobro osobiste, jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub jest agresywna. W takim wypadku zastrzega sobie także prawo do wezwania ochrony.

• Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii wobec osób trzecich. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą, udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.

• W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób, specjaliści mają prawo zatrzymać Pacjenta w ośrodku i wezwać służby ratownicze, co jest zgodne z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.

• Zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej są wydawane na życzenie klientów, ale wyłącznie ze wskazaniem od kiedy odbywają się spotkania i w jakiej częstotliwości oraz w przypadku, gdy odbyły się przynajmniej trzy wizyty psychologiczne. W przypadku sporządzania opinii specjalista ma prawo sprawdzić zgodność podawanych danych osobowych z dowodem tożsamości.

• Polityka prywatności dotycząca sposobu przechowywania Twoich danych osobowych dostępna jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z nią i w razie pytań o kontakt na kontakt@psychocare.pl

Warunki świadczenia Usług psychologicznych i psychoterapeutycznych drogą elektroniczną

Masz pytania lub potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Polityka prywatności i Warunki korzystania z serwisu.