Czym jest coaching?

Coaching

Coaching stał się w ostatnich latach bardzo modny, przez co powstało wiele mitów na jego temat. Czym tak naprawdę jest? Mówiąc bardzo skrótowo, coaching pomaga przeanalizować i znaleźć najlepszą drogę do sukcesu w każdej dziedzinie życia, przy wykorzystaniu maksimum naszego potencjału. Jest to proces, który skupia się na odkryciu celów, które zamierzamy osiągnąć. Opiera się na holistycznym podejściu do człowieka, przez co wpływa na różne sfery życia, nie skupiając się na jednej konkretnej. Wiele osób potrzebuje osoby, z którą może „przegadać” swoją sytuację, by spojrzeć z boku na swoje problemy. Można dużo uzyskać dzięki coachingowi, szczególnie, jeśli klient jest w trudnej sytuacji życiowej (np. podjęli decyzję o zmianie stylu życia lub pracy) lub kiedy chce zmierzyć się z wątpliwościami, które mają nad nim kontrolę i hamują jego rozwój. Coaching pomoże także upewnić się, że ścieżka, którą wybraliśmy, jest tą, która doprowadzi do realizacji marzeń i celów.

Jak wyglądają spotkania coaching?

Podczas sesji coachingowych, klient (przy pomocy i wsparciu coacha) sięga głęboko pod powierzchnię własnych myśli i przekonań, by odkryć i zrozumieć, jakie wewnętrzne bariery blokują jego rozwój i dojście do sukcesu oraz lepszej jakości życia.

Coach pomaga w analizie różnych myśli klienta, zastanawiając się wraz z nim, które z nich są najważniejsze. To klient podejmuje finalne decyzje odnośnie swojego życia, coach jednak pomaga mu w klaryfikacji tego, co jest istotne i ważne.

Stały wzrost poziomu stresu wpływa znacząco na wszystkie aspekty życia- zarówno te zawodowe, jak i personalne. Coaching może usprawnić kontrolę nad podejmowanymi przez nas działaniami. Coach nie jest ekspertem od życia swoich klientów, nie zaserwuje gotowych odpowiedzi- pomoże jednak odnaleźć możliwe drogi do rozwiązania problemu.

Zapraszamy na pierwszą bezpłatną wizytę, pomożemy Ci zdecydować czy coaching jest najbardziej odpowiedni dla Ciebie.

Coaching

Umów się do specjalisty:

+48 736 00 90 90 Zapisz się online