Psychoterapia grupowa

Czym jest psychoterapia grupowa?

Psychoterapia grupowa jest jedną z najpopularniejszych form terapii. Jest rodzajem terapii, która odbywa się w większej grupie osób. W przeciwieństwie do indywidualnej formy terapii, zwykle uczestniczy w niej z 6-12 członków grupy. Osoby te mają podobną do siebie diagnozę, dzięki czemu psychoterapeucie łatwiej jest dobrać odpowiednie techniki i metody pracy. Psychoterapia grupowa prowadzona jest przez doświadczonego specjalistę. Zwykle spotkania odbywają się co 1-2 tygodnie. 

Ten rodzaj terapii dzieli się na dwa rodzaje: otwartą i zamkniętą. Otwarta terapia polega na tym, że nowi uczestnicy mogą dołączyć na każdym etapie. Zamknięta terapia grupowa odbywa się zawsze w tej samej grupie, nie przyjmując nowych uczestników trakcie procesu psychoterapeutycznego. 

Aktualnie prowadzimy nabór do grup

Grupa DDA/DDD

Opis grupy

Celem terapii jest osiągnięcie wewnętrznego spokoju i stabilności emocjonalnej, oswojenie trudnych i bolesnych wspomnień oraz lepsze zrozumienie wpływu negatywnych doświadczeń z przeszłości na dzisiejsze funkcjonowanie. Dzięki pracy na tle grupy będzie można nabrać i pogłębić pozytywną i wspierającą samoocenę poszerzyć kompetencje społeczne i umiejętności budowania trwalszych relacji z innymi

Kogo zapraszamy do grupy

Osoby dorosłe od 21 roku życia

Lokalizacja i termin spotkań

Gabinet na ul. Kopernika 13/2

co czwartek w godz. 20:00 – 22:00 (2h)

Cena za spotkanie

120 zł

Prowadzący

Patrycja Wójcik

Piotr Sitarek

Analityczna psychoterapia grupowa dla osób z trudnościami interpersonalnymi

Opis grupy

Zapraszamy osoby, które:

-znajdują się w kryzysowym momencie w życiu
-odczuwają pustkę i brak chęci do życia
-mają trudność w nawiązywaniu relacji tworzeniu znajomości i przyjaźni
-doświadczają trudności w stworzeniu i utrzymaniu intymnego związku
-tworzą niesatysfakcjonujące związki
-mają potrzebę przyjrzeć się swojemu życiu z perspektywy i podjąć ważne decyzje
-są nieśmiali i zblokowani
-wchodzą w konflikty
-nie rozumieją swoich zachowań i /lub nie rozumieją uczuć i zachowań innych

Kogo zapraszamy do grupy

Osoby dorosłe od 18 roku życia

Lokalizacja i termin spotkań

Gabinet na ul. Kopernika 13/2

co środę w godz. 15:00 – 16:30 (1,5h)

Cena za spotkanie

90 zł

Prowadzący

Dorota Olbryś

Grupa dla osób od 16 do 19 roku życia z zaburzeniami depresyjnymi oraz lękowymi

Opis grupy

Grupa dla młodych osób, które nie radzą sobie z codziennością, towarzyszy im obniżone samopoczucie, zmagają się ze smutkiem, depresją czy też lękiem utrudniającym im funkcjonowanie w życiu.

Kogo zapraszamy do grupy

Osoby od 16 do 19 roku życia

Lokalizacja i termin spotkań

Gabinet Wilanów na ul. Janczarów 2B

co środę w godz. 17:00 – 22:00 (1,5h)

Cena za spotkanie

90 zł

Prowadzący

Karina Choroś-Wrzeszcz

Kto może skorzystać z psychoterapii grupowej?

Psychoterapia grupowa jest skuteczną metodą pomocy w przypadku wielu zaburzeń psychicznych. Jednocześnie wspiera rozwój kompetencji społecznych, czyli zdolności do skutecznego funkcjonowania z innymi. Duże korzyści z psychoterapii grupowej uzyskają osoby, które mają problemy z nieśmiałością, samotnością, wycofaniem społecznym. Osoby, które zachowują się zbyt przeintelektualizowanie, także skorzystają z tej formy. Na tle grupy będzie im łatwiej zauważyć swoje własne problemy. Często osoby, które korzystają już z psychoterapii indywidualnej, są przez swojego terapeutę kierowane na psychoterapię grupową. Są to ludzie, którzy z różnych przyczyn nie potrafią spojrzeć na swoje problemy z dystansem, mimo pomocy psychoterapeuty. W ich przypadku psychoterapia grupowa będzie mogła spełnić funkcję modelującą oraz korekcyjną. Oznacza to, że grupa uczy konkretnych prawidłowych zasad funkcjonowania, oraz niweluje niepożądane zachowania. 

Korzyści z psychoterapii grupowej:

Można wyróżnić kilka czynników, które działają korzystnie w psychoterapii grupowej:

  1. Dzięki obserwacji polepszenia stanu innych członków grupy, pacjent zyskuje nadzieję na własną poprawę. 
  2. Pacjent zauważa, że nie tylko on ma problemy, ale inni ludzie również się z nimi mierzą.
  3. Pacjenci uczą się pomagając innym, udzielając porad i wskazówek.
  4. Psychoterapia grupowa pozwala na odtworzenie i tym samym akceptację wydarzeń z 
  5. przeszłości, dzięki podzieleniu się z nimi z grupą.  
  6. Wchodząc w różne role w grupie, pacjent uczy się funkcjonowania także w innych relacjach (np. w rodzinie).

Zapraszamy na konsultację wstępną podczas, której podpowiemy czy taka forma spotkań jest najbardziej odpowiednia.

psychoterapia grupowa

Umów się do specjalisty:

+48 736 00 90 90 Zapisz się online