Nasz zespół Paulina Woźniak-Rekucka

Paulina Woźniak-Rekucka

  • Warszawa - Centrum
  • Konsultacja psychologiczna
  • Psychoterapia dzieci
  • Psychoterapia online
  • Zaburzenia odżywiania
  • Zaburzenia lękowe
  • Zaburzenia depresyjne
  • Zaburzenia osobowości
Umów się na wizytę

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym. Ukończyłam czteroletnie szkolenie w tym zakresie, obecnie jestem w trakcie certyfikacji.

Obejmuję wsparciem osoby, którym trudno jest wyrażać swoje emocje, zrozumieć ich przyczynę, doświadczające intensywnego lęk, smutku, złości, z którymi ciężko sobie poradzić. Pracuję z osobami, które chciałyby zmiany w zakresie swojego zachowania, które jest uciążliwe lub raniące dla nich samych lub osób bliskich. Wspieram tych, którzy doświadczają natłoku myśli, powracających myśli na temat siebie, swojej obecnej sytuacji, wydarzeń z przeszłości lub rozważania dotyczącego przyszłości, które pogarsza ich samopoczucie. Pomagam osobom, które doświadczają trudności w kontaktach z innymi osobami – najbliższą rodziną, przyjaciółmi, znajomymi – nadmiernego napięcia, stresu, złości, unikania różnych sytuacji lub dążą do częstej konfrontacji. Współpracuje z tymi, którzy próbują przystosować się do nowej sytuacji życiowej, ale też osobami, które widzą potrzebę zmiany w swoim życiu lub ktoś bliski sugeruje, że taka powinna zajść.

Pracuje z osobami dorosłymi z:
zaburzeniami lękowymi (m.in. lęk społeczny, napady paniki, agorafobia, fobie specyficzne),
zaburzeniami nastroju (m.in.epizod depresji, depresja nawracającą, choroba afektywna dwubiegunowa),
zaburzeniami osobowości.

Podczas spotkań początkowo poznajemy się, precyzujemy jaki jest problem i w jakim zakresie ja mogę pomóc w jego rozwiązaniu. Wspólnie określamy co będzie naszym celem i jak będziemy do niego dążyć. W trakcie terapii głównie rozmawiamy, ale też proszę o wyobrażanie sobie różnych sytuacji, zachęcam do wypróbowania różnego rodzaju zachowań. Pomiędzy spotkaniami proszę o obserwowanie siebie, tego co się przydarza, zastanowienie się nad różnymi zagadnieniami. Różne propozycje z mojej strony, dostosowane do tego, z czym przychodzi do mnie drugi człowiek, mają służyć zmianie.

Gromadzenie swojego doświadczenia rozpoczynałam pracując diagnostycznie i terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą. Współpracowałam z ośrodkami prywatnymi i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, gdzie współprowadziłam warsztaty umiejętności wychowawczych, interwencje kryzysowe, trening umiejętności społecznych dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Realizowałam projekty badawcze i społeczne na rzecz dzieci i ich rodzin (m.in. Ogólnopolski Spis Autyzmu, Wolontariat Koleżeński „Mary i Max”). Prowadziłam warsztaty dla rodziców i nauczycieli przybliżające tematykę całościowych zaburzeń rozwoju i nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci. Moje doświadczenie i poszukiwania naukowe podsumowywały napisane artykuły (m.in. Łazarski, M., Woźniak-Rekucka P. (2019). Terapia poznawczo-behawioralna dziecka jako forma oddziaływania w terapii ADHD, Terapia Poznawczo-Behawioralna, 10, 11-31). Pracując dziećmi jednocześnie miałam kontakt z ich rodzicami, dla których wyzwaniem było zrozumienie potrzeb i emocji swoich dzieci, na których podejście do dzieci wpływały ich dotychczasowe, nie zawsze łatwe, doświadczenia. Ukierunkowałam swoją pracę na pomoc osobom dorosłym. Odbyłam staże w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego oraz Oddziale Dziennym Psychiatrii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie i rozwijałam doświadczenie pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.