Nasz zespół Paulina Boruc

Paulina Boruc

  • Warszawa - Centrum
  • Konsultacja psychologiczna
  • Psychoterapia indywidualna
  • Psychoterapia par
  • Zaburzenia odżywiania
  • Zaburzenia lękowe
  • Zaburzenia depresyjne
  • Zaburzenia osobowości
Umów się na wizytę

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS (specjalność kliniczna) oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła czteroletnie szkolenie w Studium Psychoterapii oraz Szkołę Psychoterapii Par Laboratorium Psychoedukacji, ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskiego Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenie kliniczne zdobywała pracując m.in. w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym, w Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego oraz w Centrum Praw Kobiet, gdzie gdzie prowadziłam psychoterapię, poradnictwo psychologiczne oraz grupę wsparcia dla kobiet w kryzysie.

Poza praktyką kliniczną, swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. poprzez realizację projektów badawczych wśród wrażliwych społecznie społeczności, np. osób doświadczających bezdomności bądź nadużywających substancji psychoaktywnych (Instytut Psychiatrii i Neurologii) oraz podczas warsztatowej pracy psychoedukacyjnej i profilaktycznej we współpracy z Uniwersytetem SWPS, Polskim Centrum Profilaktyki oraz innymi placówkami edukacyjnymi i pomocowymi.

Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej oraz psychoterapii par.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS (specjalność kliniczna) oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła czteroletnie szkolenie w Studium Psychoterapii oraz Szkołę Psychoterapii Par Laboratorium Psychoedukacji, ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskiego Towarzystwo Psychiatryczne.