Nasz zespół Małgorzata Kwasek

Małgorzata Kwasek

  • Warszawa - Nowy Ursynów
  • Konsultacja psychologiczna
  • Psychoterapia indywidualna
  • Psychoterapia par
  • Psychoterapia dzieci
  • Zaburzenia odżywiania
  • Zaburzenia lękowe
  • Zaburzenia depresyjne
  • Zaburzenia osobowości
  • Konsultacje wychowawcze dla rodziców
Umów się na wizytę

Psychoterapeuta osób dorosłych, młodzieży, dzieci oraz par

Podejście integracyjne, głównie psychodynamiczne.
Pracuje stacjonarnie z osobami dorosłymi a także z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi terapię par i małżeństw.

Pracuje też z rodzicami prowadząc warsztaty umiejętności wychowawczych, krótkoterminową terapię dla rodziców, czy doradztwo rodzicielskie.
Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz z dziećmi w przedszkolach publicznych.
Prowadzi psychoterapię w nurcie integracyjnym, opiera się na podejściach niedyrektywnych.
Psychoterapię postrzega jako proces umożliwiający poprawę jakości życia, pozwalający na poszerzenie świadomości siebie i innych, dający szansę rozwoju własnych zasobów, możliwości i potencjału.

Zajmuje się osobami:
– doświadczającymi trudnych emocji (nasilonego lęku, uporczywej złości, smutku, napięcia, stresu, itp.)
– z depresją i zaburzeniami lękowymi
– z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, napadowe objadanie się)
– trudnościami w zaadaptowaniu się do nowych ról w życiu (np. osoby dorosłej, pracującej, rodzica)
– doświadczającymi braku akceptacji siebie, niskiej samooceny czy w kryzysie wieku średniego
-z trudnościami związanymi ze starzeniem się, po rozstaniu czy problemami w relacjach z innymi osobami
– depresji poporodowej i budowaniu więzi z małym dzieckiem
– cierpiącym z powodu dolegliwości psychosomatycznych.

Zaprasza osoby, które przeżyły traumę, zmagają się z ciężką chorobą, doświadczają kryzysu osobistego lub zawodowego, mające trudność w podejmowaniu decyzji.

Udziela konsultacji wychowawczych dla rodziców dzieci i młodzieży.

Znaczna część osób, z którymi pracuje, doświadcza syndromu DDA.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w poniższych placówkach:

– Poradnia Psychologiczna – Warszawa Ursynów
– Ośrodek Psychoterapii – Warszawa Mokotów
– Poradnia Zdrowia Psychicznego – Warszawa Ochota
– Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– Poradnia Zdrowia Psychicznego – Warszawa Ursus
– Poradnia Zdrowia Psychicznego; Instytut Psychiatrii i Neurologii – Warszawa
– Centrum Terapeutyczne przy trzech Publicznych Przedszkolach

Członek:

-Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
– Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
– Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
– Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Wykształcenie

• Kurs 4-letni Psychoterapii – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Kraków. W procesie certyfikacyjnym

• Analityczny proces diagnozy i psychoterapii dzieci i młodzieży z zastosowaniem Sandplay Therapy – Salvate Psychologiczne Centrum Kliniczne. Katowice

• Diagnoza kliniczna DSM- IV-TR. – Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej. Kraków

• Terapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży – Centrum CBT – EDU. Warszawa

• Warsztaty „Fakty, mity i problemy seksualności dziecka” – Centrum CBT-EDU. Warszawa
• Warsztaty psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży – Mabor. Centrum Psychologiczno-Medyczne/Centrum Doradztwa i Szkoleń. Warszawa

• Warsztaty seminaryjno-superwizyjne psychoterapii dzieci i młodzieży – Mabor. Centrum Psychologiczno-Medyczne/Centrum Doradztwa i Szkoleń. Warszawa

• Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej – Instytut Psychologii Zdrowia. Warszawa

• Szkoła Treningu Grupowego/Interpersonalnego- Training & Consulting Grupa. Warszawa

• Studia Podyplomowe Kurs Kontakt w sytuacji pomagania – Laboratorium Psychoedukacji Instytut Treningu i Psychoterapii. Warszawa

• Podstawy Psychoterapii Gestalt – Polskie Stowarzyszenie Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt. Warszawa

• Socjoterapia – kurs kwalifikacyjny – Ośrodek Metod i Szkoleń Psychospołecznych. Warszawa

• Studium Profilaktyki Uzależnień – Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Patologii Społecznej. Warszawa

• Pedagogika – Uniwersytet Warszawski. Wydział Pedagogiczny

• Konferencja „Integracja Psychoterapii w Dezintegrującym Świecie” – Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii. Warszawa
• Konferencja Naukowa „Terapia psychoanalityczna jako metoda leczenia dzieci, młodzieży i ich rodzin” – Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Warszawa

• Szkolenie seminaryjne „Trudności w psychoterapii” – Laboratorium Psychoedukacji. Warszawa

• Szkolenie superwizyjne z prof. Nancy McWilliams – Laboratorium Psychoedukacji. Warszawa

Superwizja procesów terapeutycznych:

Swoją pracę psychoterapeutyczną dzieci i młodzieży poddaje regularnej superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Pracę psychoterapeutyczną dorosłych superwizuje u 2 superwizorów: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Łączna liczba godzin odbytych superwizji: 320 godzin.

Odbyta terapia własna – 240 godzin psychoterapii

Staże psychoterapeutyczne Łączna liczba godzin – 430

W tym:

133 godzin – Instytut Psychiatrii i Neurologii – Oddział Dzienny Kliniki Nerwic Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania. Warszawa

280 godzin – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego. Centrum Zdrowia Psychicznego. Warszawa

Konsultacje obcojęzyczne: nie