Nasz zespół Justyna Wrona

Justyna Wrona

 • Online
 • Warszawa - Centrum
 • Warszawa - Ursynów
 • Konsultacja psychologiczna
 • Psychoterapia indywidualna
 • Psychoterapia online
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia depresyjne
 • Terapia uzależnień
Umów się na wizytę

Jestem psychoterapeutą uzależnień, psychoterapeutą pracującym w podejściu integracyjnym, pedagogiem specjalnym.  

Wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej uświadomiło mi, że oprócz wiedzy teoretycznej dotyczącej leczenia osób cierpiących z różnych przyczyn, szalenie ważna jest umiejętność słuchania drugiego człowieka z troską i uważnością. Podejście integracyjne w jakim pracuję nadaje mojej pracy optymalną i wielowymiarową perspektywę towarzyszenia w leczącej relacji z osobą, która korzysta z mojej pomocy psychoterapeutycznej.  

Od 16 lat pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi z problemami ze spektrum zaburzeń zachowania i  zaburzeń emocjonalnych, uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, behawioralnie i osobami współuzależnionymi.

Pracuję również z osobami doświadczającymi zaburzeń nastroju, zaburzeń nerwicowych i lękowych, z trudnościami w relacjach z innymi ludźmi oraz z osobami pragnącymi dokonać zmiany w swoim życiu.

Pomagam  także w obszarze problemowym tj.:

  • gniew i kontrola agresywnych zachowań
  • smutek i żal po stracie
  • zaburzenia depresyjne
  • tendencje autodestrukcyjne
  • poczucie krzywdy, poczucie winy i wstydu
 • specyfika zaburzeń Dorosłych Dzieci Alkoholików
 • uzależnienia behawioralne (seksoholizm, zaburzenia odżywiania, hazard)
 • PTSD- zespół zaburzeń stresu pourazowego
 • problemy ofiar przemocy domowej
 • problemy w relacji z partnerem życiowym

Wykształcenie

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 5-letnie studia magisterskie, pedagogika specjalna-specjalność resocjalizacja.
 • Podyplomowe Studia Profilaktyki i Uzależnienia od Narkotyków, Katolicki Uniwersytet w Lublinie, 2 letnie studia podyplomowe ukończone certyfikatem psychoterapeuty uzależnień. 
 • Profesjonalna Szkoła Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia, rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 • Ośrodek Stacjonarny Leczenia Uzależnień dla nieletnich Stowarzyszenia Karan w Warszawie
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych Stowarzyszenia Karan w Warszawie
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Stowarzyszenia Karan w Warszawie
 • Szkolenie z zakresu: Trening Zastępowania Agresji, Warsztaty Umiejętności Prospołecznych i Wnioskowania Moralnego-Stowarzyszenie Karan
 • Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.