Nasz zespół Dorota Olbryś

Dorota Olbryś

  • Warszawa - Centrum
  • Warszawa - Ursynów
  • Konsultacja psychologiczna
  • Psychoterapia indywidualna
  • Psychoterapia par
  • Zaburzenia lękowe
  • Zaburzenia depresyjne
  • Zaburzenia osobowości
Umów się na wizytę

Wykształcenie

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, trenerem rozwoju osobistego. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową w nurcie psychodynamicznym. Mam doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Zapraszam do pogłębionej pracy wymagającej refleksji nad tym co w nas nieświadome w bezpiecznej przestrzeni terapeutycznej.

Ukończyłam Psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przez 5 lat na tej uczelni studiowałam również Etykę. Ukończyłam Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Intra i czteroletnie szkolenie z psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, posiadającym rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Doświadczenie kliniczne zdobywałam w Szpitalu Nowowiejskim na oddziale psychiatrycznym. Od 15 lat prowadzę szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego. Jako psycholog szkolny w technikum zdobyłam wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą. Potrafię zdobyć zaufanie i zbudować kontakt z młodymi ludźmi, którzy sami się do mnie zgłaszają po wsparcie.

Interesuje mnie praca oparta na teorii psychoanalitycznej. Zasady terapii gruntownie poznałam podczas czteroletniego szkolenia w Instytucie „Rasztów”. Z biegiem lat utwierdzam się w przekonaniu jak inspirująca i ubogacająca jest to metoda dla każdej ze stron relacji terapeutycznej. Psychoterapia psychodynamiczna opiera się na analizie treści nieświadomych, które często kierują naszym zachowaniem. Podczas sesji terapeutycznych dokonuje się refleksja nad tym co aktualnie dzieje się w życiu pacjenta w nawiązaniu do wczesnych sytuacji dziecięcych.

Pacjent jest zapraszany do wspólnego z terapeutą analizowania siebie i sytuacji w których się znajduje. W zależności od potrzeb i możliwości formę terapii dostosowuję do pacjenta i pracuję indywidualnie bądź prowadząc małą grupę terapeutyczną.

Działalność psychoterapeutyczna wymaga nieustającej pracy nad sobą, dokształcania i poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. Standardy etyczne i rozumiejące podążanie za pacjentem są bazą na której opiera się mój warsztat pracy. W imię tych standardów poddaję swoją pracę stałej superwizji i rozwijam się.

Psychoterapia stawia sobie za cel pomoc w zrozumieniu własnych stanów psychicznych i sytuacji, w których się znajdujemy. W efekcie może zmniejszyć cierpienie, wprowadzić zmiany i wspomóc rozwój. Psychoterapia jest drogą przez, którą chętnie pomogę Państwu przejść. Zawsze jest spotkaniem pełnym szacunku i zrozumienia, możliwością bezpiecznego przejścia przez zmiany lub w ich kierunku. Zapraszam.

– Uniwersytet im. Kardynała S. Wyszyńskiego – Psychologia
– Uniwersytet im. Kardynała S. Wyszyńskiego – Etyka
– Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej – staż
– Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA – Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego
– Instytut Analizy Grupowej RASZTÓW – Kurs Psychoterapii (4 lata), konferencje
– Szpital Nowowiejski, Oddział III Psychiatryczny – staż
– Stowarzyszenie Praktyków Dramy – STOP-KLATKA – Kurs Dramy Stosowanej
– Persoekto—DIAGNOZA EXTENDED DISC – warsztaty
– YPO Poland – forum
– Bliżej siebie bliżej innych – NVC Porozumienie bez przemocy – warsztaty
– Psychoklinika – psychoterapeuta
– Zespół Szkół Gastronomicznych w Warszawie – Psycholog
– Ochnik S.A. – trener rozwoju osobistego (szkolenia z asertywności, komunikacji, zarządzania czasem)