Przemoc w rodzinie (agresor i ofiara)

Przemoc w rodzinie- co to oznacza?

Przemoc w rodzinie, czyli przemoc domowa, nie jest wyłącznie fizycznym znęcaniem się nad innym członkiem rodziny. Przemocą jest także dręczenie psychiczne, wykorzystywanie seksualne, a także ekonomiczne. Najczęściej ofiarami przemocy domowej są kobiety. Często z powodu poczucia wstydu oraz bezradności, a także ze strachu, nie kończą toksycznej relacji z partnerem. Według ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: „Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób będących członkami rodziny, a w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.”

Rodzaje przemocy domowej

Przemoc domowa może dotyczyć wielu aspektów, m.in.:

  • kontrolowanie wszelkich kroków partnera i przymuszanie do różnych aktywności
  • psychiczna i emocjonalna przemoc
  • poniżanie, izolowanie od innych, zastraszanie
  • fizycznie lub seksualne wykorzystywanie
  • ekonomiczna przemoc
  • śledzenie, sprawdzanie poczty, telefonu, stalking
  • internetowe molestowanie i cyberprzemoc

Przemoc ekonomiczna

Przemoc ekonomiczna może być jednym z rodzajów przemocy domowej. Ma ona na celu przejęcie kontroli nad partnerką w aspekcie zasobów finansowych. Dotyczy to zarówno pieniędzy, jak i innych wartościowych dóbr materialnych. Może objawiać się poprzez odbieranie całości sumy zarobionych pieniędzy lub ich częściowe wydzielanie. Przemocą ekonomiczną może także być przymuszanie do zaciągania kredytów oraz pożyczek. 

Przemoc domowa to także ograniczanie możliwości pójścia do pracy. Ma to na celu pełną kontrolę finansową, by pozostać jedynym żywicielem rodziny. Tym samym partner przemocowy sprawuje pełną kontrolę nad finansami domowymi. 

Przemoc domowa – Mity

Jednym z najbardziej popularnych mitów krążących na temat przemocy domowej jest obarczanie winą za przemoc alkoholu lub narkotyków. Alkohol nie jest powodem przemocy domowej. Środki odurzające mogą jedynie wzmagać agresję u osoby stosującej przemoc lub wpływać na jej częstsze pojawianie się. Jednak nie są wymówką do stosowania przemocy domowej. Wiele osób spożywa alkohol, nie stosując przemocy wobec partnera. To osoba, która jest agresywna, jest odpowiedzialna za swoje czyny wobec innych, a nie alkohol czy inne używki. 

Innym popularnym mitem odnośnie przemocy w rodzinie jest oskarżanie kobiety o to, że „na własne życzenie” pozostaje w przemocowym związku. Wiele czynników może wpływać na trwanie w związku, w którym jest przemoc domowa. Główne czynniki to strach o swoje życie, o niezależność finansową, o brak wsparcia z zewnątrz. Ofiary przemocy domowej potrzebują wsparcia, a nie oceny i wzmacniania poczucia winy. 

Przemoc w rodzinie – pomoc

Pomoc psychologiczna oraz psychoterapeutyczna są jednymi z koniecznych kroków w sytuacji doświadczania przemocy domowej. Przemoc w rodzinie zwykle pozostawia ślad w psychice, zmieniając myślenie i wpływając tym samym na zachowanie. Przemoc domowa dotyka zarówno ofiarę bezpośrednią (zwykle kobietę), jak i dzieci, które zwykle są obserwatorami. Psychoterapia będzie pomocna w odbudowie poczucia własnej wartości, wiary w siebie oraz sprawczości. Zaburzenia lękowe, PTSD, a także depresja są zaburzeniami, które mogą pojawić się u ofiar przemocy domowej. Podjęcie leczenia, w tym psychoterapii, pomoże w powrocie do normalnego życia. 

Przemoc w rodzinie

Umów się do specjalisty:

+48 736 00 90 90 Zapisz się online