Osobowość z pogranicza

Czym są zaburzenia osobowości z pogranicza?

Osoby cierpiące na zaburzenie osobowości z pogranicza porównują swój stan zwykle do jazdy na emocjonalnej karuzeli. Zaburzenie  powoduje  niestabilne stany emocjonalne, trudność w  relacji z innymi oraz chwiejne poczucie własnej osobowości. Obraz siebie, cele, a nawet to, co dana osoba uważa za atrakcyjne lub nie, zmienia się bardzo często przez bordeline, powodując poczucie dezorientacji oraz braku stabilności.

Osobowość z pogranicza – Przyczyny

Nie można określić jednoznacznej przyczyny powstawania tego zaburzenia, zwykle jest to kombinacja wielu czynników. Możliwe, że po części odpowiedzialne są za to czynniki genetyczne, a także chemiczne oraz strukturalne zmiany w mózgu (zaburzone wydzielanie serotoniny, odpowiedzialnej między innymi za poczucie szczęścia i spełnienia). Zaburzenie to może być także spowodowane zaniedbaniem emocjonalnym w okresie dzieciństwa, byciem ofiarą przemocy, a także nieprawidłowym relacjom z jednym lub obydwojgiem z rodziców.

Osobowość z pogranicza – Objawy

Najczęściej występujące objawy to:

  • niestabilność emocjonalna
  • zaburzone wzorce myślenia oraz postrzegania
  • impulsywne zachowania
  • intensywne, ale mało stabilne związki emocjonalne z innymi

Ludzie żyjący z zaburzeniem osobowości z pogranicza mają wyjątkowo rozwiniętą wrażliwość. Można porównać to do odkrytego zakończenia nerwowego: małe, błahe wydarzenia wywołują bardzo silną, nieadekwatną reakcję. Osoby te, raz wytrącone z równowagi, mają trudności z uspokojeniem się. Łatwo zrozumieć, że tak silne emocjonalne poruszenie oraz zmienność, a także niska zdolność do samouspokojenia, prowadzą często do gwałtownego i impulsywnego zachowania. Bardzo trudne jest dla nich zapanowanie nad sobą oraz trzeźwe, logiczne myślenie. Osoby te mogą powiedzieć krzywdzące słowa w stosunku do innych, mogą także zachowywać się w niebezpieczny lub niewłaściwy sposób. Po uspokojeniu się i wyhamowaniu, odczuwają one ogromne poczucie winy oraz skruchę z powodu swoich reakcji. Jest to trudne dla osób bliskich. Jednak szczególnie dotkliwe jest to dla samych chorych Nie  potrafią oni poradzić sobie ze swoimi stanami i reakcjami, czują się wobec nich bezsilni.

Leczenie zaburzenia osobowości z pogranicza

Osobowość z pogranicza lub pograniczne zaburzenie osobowości, jest uleczalna. Medycyna udowadnia, że osobowość borderline ma lepsze prognozy długoterminowe niż np. depresja lub zaburzenia afektywno-dwubiegunowe. Wymaga to jednak specjalistycznego podejścia do problemu oraz dużego nakładu pracy ze strony pacjenta. Podstawą tych założeń jest fakt, że większość osób z zaburzeniem osobowości typu borderline funkcjonuje zdecydowanie lepiej, gdy podjęte są właściwe kroki w leczeniu, wspomagane psychologicznym wsparciem. Leczenie wiąże się z zerwaniem z dysfunkcyjnymi wzorcami myślenia i zachowania, które powodują tę dolegliwość. Nie jest łatwo zmienić nawyki pielęgnowane przez większość życia, jednak jest to możliwe. Wybór innego zachowania w danym momencie wymaga zatrzymania się, refleksji i podjęcia działania innego niż dotychczasowe. Stworzenie tych nowych nawyków oraz utrzymanie ich jest możliwe- dzięki psychoterapii, wsparciu psychologicznemu, a także farmakologii. Dzięki takiemu kompleksowemu podejściu, możliwe jest utrzymanie emocjonalnej równowagi oraz kontrola zachowania.

Osobowość z pogranicza

Umów się do specjalisty:

+48 736 00 90 90 Zapisz się online