Leczenie zaburzeń osobowości

Leczenie zaburzeń osobowości

Leczenie zaburzeń osobowości to temat dość rzadko poruszany na stronach dotyczących zdrowia psychicznego. Zaburzenie osobowości to grupa zaburzeń, która wpływa na powstawanie zmian w obrębie cech charakteru. 

Przy zaburzeniach nastroju czy też schizofrenii łatwiej o diagnozę danej osoby. Zmiany w zachowaniu zwykle są bardziej widoczne i pojawiają się nagle. W przypadku zaburzeń osobowości występuje trwała cecha lub cechy charakteru, która jest oznaką zaburzenia. Wynikające z nich konsekwencje, takie jak wzory zachowania i myślenia, utrudniają danej osobie prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Leczenie zaburzeń osobowości jest trudne, gdyż zwykle osoby na nie cierpiące nie przyjmują do wiadomości informacji o swojej chorobie. Jednakże zaburzenia osobowości są możliwe do leczenia.

STATYSTYKA

Zaburzenia osobowości mogą dotyczyć nawet 10% populacji. Niektóre występują częściej w przypadku kobiet, a niektóre w przypadku mężczyzn. Przykładowo zaburzenie typu borderline częściej występuje u kobiet, a antyspołeczne zaburzenie osobowości u mężczyzn. 

PRZYCZYNY ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI

Przyczyny występowania zaburzeń osobowości nie są do końca znane. Za jeden z czynników uważa się genetyczne uwarunkowanie. Możliwa przyczyna to także czynniki społeczne, takie jak zaniedbania w wieku dziecięcym oraz nastoletnim, a także nadużycia fizyczne lub seksualne. Możliwą przyczyną są także zmiany chemiczne w mózgu. 

ZABURZENIA OSOBOWOŚCI- SYMPTOMY

Osoba, która cierpi na zaburzenia osobowości, myśli, czuje i zachowuje się w sposób odmienny od przeciętnej osoby. Są różne rodzaje zaburzeń osobowości, które wymagają odmiennego sposobu leczenia. Symptomy zaburzeń różnią się od siebie w zależności od danego typu.  Natomiast samo leczenie zaburzeń osobowości jest dosyć podobne. Wymaga ono długotrwałej psychoterapii

Osoby z zaburzeniami osobowości często cierpią także na inne zaburzenia psychiczne, takie jak depresja i uzależnienia od różnych substancji. 

ZABURZENIA OSOBOWOŚCI LECZENIE I DIAGNOZA

Diagnozę zaburzenia osobowości może postawić psychiatra lub psycholog. Diagnoza odbywa się na podstawie przeprowadzonego wywiadu, czyli szczegółowej rozmowy z pacjentem. Istotne jest także przeprowadzenie testów psychologicznych. 

Leczenie zaburzeń osobowości jest uzależnione od konkretnego przypadku, nie ma jednakowego podejścia dla każdego z rodzajów zaburzeń. Zwykle stosowana jest psychoterapia oraz psychoedukacja. Czasem włączane jest leczenie farmakologiczne, szczególnie w przypadku współwystępowania innych zaburzeń. 

Leczenie zaburzeń osobowości

Umów się do specjalisty:

+48 736 00 90 90 Zapisz się online