Leczenie i opieka specjalisty

Leczenie i opieka specjalisty

Otrzymanie profesjonalnej pomocy specjalistycznej w przypadku zaburzeń natury psychicznej stanowi kluczowy czynnik wpływający na efektywność leczenia. Dla zapewnienia pacjentowi możliwie jak najwyższych standardów terapeutycznych, konieczne jest zastosowanie podejścia holistycznego. Niniejsze podejście obejmuje zarówno stosowanie dostosowanego do potrzeb pacjenta leczenia farmakologicznego, jak i systematyczną psychoterapię. PsychoCare to zespół specjalistów, którzy posiadają zarówno ekstensywne doświadczenie w terapii określonych zaburzeń psychicznych, jak i specjalistyczną wiedzę z zakresu psychologii klinicznej. Dlatego też, jesteśmy w stanie zapewnić naszym pacjentom najwyższą jakość psychoterapii, dzięki której możliwe staje się nie tylko zahamowanie objawów związanych z przebiegiem choroby, ale również istotne podniesienie poczucia satysfakcji z życia. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe stanowią szeroką grupę zaburzeń, które w sposób istotny oddziałują na życie pacjenta. Ich przebieg, niejednokrotnie gwałtowny, może doprowadzić nawet do wycofania się jednostki z życia zawodowego i społecznego. Ponadto, pacjentom zmagającym się z niniejszym zaburzeniem towarzyszą często liczne objawy somatyczne, których przyczyny (z medycznego punktu widzenia) nie są możliwe do ustalenia. Dlatego też, w niniejszym przypadku konieczne jest podjęcie systematycznej psychoterapii, której celem jest uwolnienie pacjenta od przeżywanych lęków i fobii. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu efektywnej terapii zarówno w zakresie fobii specyficznych, lęku uogólnionego, ataków paniki, agorafobii, jak i fobii społecznych.

Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości są powszechnie diagnozowaną grupą dysfunkcji psychologicznych, które mogą charakteryzować się różnym stopniem złożoności. Do manifestacji ich objawów dochodzi zazwyczaj w okresie adolescencji, niemniej jednak utrzymywać się one mogą również w okresie dorosłości. W zależności od rodzaju zaburzeń osobowości, mogą one istotnie wpływać na kształtowanie się życia jednostki oraz dokonywanie przez nią wyborów w przyszłości. Dlatego też, tak ważne jest jak najszybsze podjęcie działań terapeutycznych, które mają na celu zahamowanie rozwoju symptomów niniejszej jednostki chorobowej. Zespół specjalistów PsychoCare posiada ekstensywne doświadczenie w pracy z pacjentami, którym towarzyszą określone zaburzenia osobowości, takie jak: paranoiczne zaburzenia osobowości, dysocjacyjne zaburzenia osobowości, osobowość zależną, osobowość lękliwą, osobowość anankastyczną oraz zaburzenia osobowości typu borderline.

Zaburzenia nastroju

Zaburzenia nastroju są coraz częściej diagnozowane we współczesnym społeczeństwie. Depresja określana jest nawet mianem choroby cywilizacyjnej XXI wieku. Szacuje się, iż może ona dotykać od 6% do nawet 17% populacji. Konsekwencje związane z przebiegiem zaburzeń nastroju przyjmują niejednokrotnie tragiczne skutki. Pacjenci zmagający się z ich objawami często wycofują się z relacji społecznych, jak również zaniedbują własne potrzeby. Podjęcie działań terapeutycznych w przebiegu niniejszych zaburzeń jest konieczne nie tylko dla ochrony zdrowia, ale również życia pacjenta. Zespół PsychoCare złożony jest z najwyższej klasy specjalistów, charakteryzujących się doświadczeniem oraz specjalistyczną wiedzą z zakresu leczenia dystymii, manii, jak i zaburzeń adaptacyjnych.

Zaburzenia odżywiania

Z problemem nadwagi i otyłości zmaga się obecnie blisko 30% Polaków. Często zapominamy, iż niniejsze zjawisko nie jest normą, a zaburzeniem, które w istotny sposób może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu pacjentów. Otyłość, podobnie jak bulimia i anoreksja, stanowi jedno z zaburzeń odżywiania. W celu ich leczenia konieczne jest nie tylko podjęcie leczenia w gabinecie dietetyka, ale przede wszystkim psychologa. Podczas pracy terapeutycznej możliwe staje się rozpoznanie funkcji, jakie spełnia w życiu pacjenta jedzenie. Ponadto, podczas współpracy z psychologiem, pacjent jest w stanie zidentyfikować przyczyny jego problemów z apetytem oraz nauczyć się prawidłowych wzorców żywienia, które w istotny sposób wpływają na poczucie satysfakcji z życia, jak i również ochronę zdrowia. Zespół specjalistów PsychoCare posiada ekstensywną wiedzę oraz doświadczenie w pracy z pacjentami zmagającymi się zarówno z problemem otyłości, bulimii, jak i anoreksji.

Uzależnienia

Zarówno uzależnienie od alkoholu, leków, substancji psychoaktywnych, jak i tytoniu, w sposób istotny wpływa na jakość życia jednostki oraz jej otoczenia. Podjęcie w niniejszym przypadku systematycznej psychoterapii jest kluczowe dla osiągnięcia zdrowia i dobrego samopoczucia. Specjaliści z zespołu PsychoCare doskonale znają skuteczne techniki terapeutyczne, które są niezbędne w walce z problemem uzależnienia. Dla osób zmagających się z niniejszym problemem przygotowaliśmy zarówno spotkania indywidualne, jak i sesje z uczestnictwem członków rodziny, których pośrednio dotyka zjawisko uzależnienia. Zapewniamy naszym pacjentom gwarancję anonimowości oraz pełne poczucie bezpieczeństwa.

Zaburzenia kompulsywne

Zaburzenia kompulsywne (znane również pod nazwą nerwicy natręctw lub nerwicy anankastycznej) istotnie wpływają na codzienne funkcjonowanie pacjenta. W licznych przypadkach doprowadzić one mogą do nasilenia się objawów o charakterze lęku i niepokoju. Zastosowanie odpowiednich technik terapeutycznych na wczesnym etapie rozwoju niniejszych zaburzeń jest w stanie całkowicie wyeliminować dręczące objawy z życia pacjenta. W przypadku zaawansowanych symptomów choroby, konieczne może być zastosowanie zintegrowanego leczenia obejmującego zarówno psychoterapię, jak i leczenie farmakologiczne. Specjaliści z zespołu PsychoCare posiadają wiedzę specjalistyczną oraz ekstensywne doświadczenie w terapii zaburzeń o charakterze obsesyjno-kompulsywnym.
Podczas tworzenia zespołu PsychoCare przywiązywaliśmy szczególną uwagę do doboru specjalistów z rozległym doświadczeniem oraz wiedzą dotyczącą leczenia określonych zaburzeń natury psychicznej. Dzięki temu, mogliśmy opracować dla Państwa szeroką ofertę obejmującą zarówno leczenie, jak i opiekę specjalistyczną. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na naszej stronie oraz nawiązania kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Umów się do specjalisty:

+48 736 00 90 90 Zapisz się online